Odluke Skupštine

Odluke sa XIX Skupšine akcionara KP “VODOVOD” AD. Srbac – link u prilogu LINK – ODLUKE SKUPŠTINE: ...

OBAVJEŠTENJE

KP “Vodovod” a.d. Srbac obavještava potrošače koji se snabdijevaju sa Izvorišta Kobaš da dana 26.10.2022.go ...