Pored redovnog snabdijevanja vodom za piće, veliku ulogu u zaštiti zdravlja stanovništva ima odvod otpadnih voda.

Kanalizaciona mreža je, odvodnjom svih vrsta otpadnih voda, efikasna zaštita od zagađenja pitke vode, širenja zaraznih bolesti, neprijatnih mirisa i drugih opasnosti i neugodnosti. Čine je kolektorska i sekundarna kanalizaciona mreža, sa pripadajućim objektima.

Kanalizacioni sistem je separatnog tipa, izveden uglavnom u užoj gradskoj zoni.

Ukupna dužina fekalne kanalizacione mreže 13.567 m.

 

PREGLED PROFILA I DUŽINA FEKALNE KANALIZACIJE

Profil kanlizacionih cijevi Dužina cjevovoda Vrsta materijala
ø 500 mm 674 m AC cijevi
ø 400 mm 435 m AC cijevi
ø 300 mm 8.771 m AC cijevi
ø 300 mm 2.436 m PVC cijevi
ø 300 mm 405 m BC cijevi
ø 200 mm 533 m PVC cijevi
ø 160 mm 237 m PVC cijevi
ø 110 mm 77 m PVC cijevi
UKUPNO: 13.567 m

 

U LEAP-u opštine Srbac, koji je Skupština usvojila, izemeđu ostalog detaljno je izvršena i analiza stanja, te predložene dugoročne mjere i aktivnosti koje rješavaju probleme odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Srpca.