KP ,,Vodovod”AD Srbac je preduzeće od posebnog društvenog interesa, koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode i odvodnjom otpadnih voda.

Preduzeće posjeduje licence za izadu tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

Redovne aktivnosti preduzeća su:

 • proizvodnja i distribucija vode,
 • odvođenje otpadnh i amosferskih voda,
 • proširenje i održavanje postojeće vodovodne i kanalizacione mreže,
 • aktivnosti na izradi GIS-a,
 • obilazak vodovodne mreže i mjernih mjesta,
 • pripremne aktivnosti na realizaciji novih projekata,
 • ažuriranje baze podataka o potrošačima.
 • uvođenje ISO standarda 9001:2008

Obavljanjem ovih djelatnosti obezbjeđuje se održavanje, izgradnja, unapređenje, poboljšanje i opremanje objekata vodovoda i kanalizacije i njihov monitoring.

KP „Vodovod“ AD Srbac se bavi i izradom tehničke dokumentacije vodovoda i kanalizacije.

U saradnji sa Zavodom za zaštitu zdravlja RS redovno se vrši mikro-biološka i fizičko-hemijska kontrola kvaliteta vode. Rezultati ispitivanja potrvrđuju higijensku ispravnost vode za piće.

Trenutno u praduzeću ima 53 stalno zaposlena radnika, a po potrebi se angažuju i dodatni radnici.

Preduzeće je opremljeno svom potrebnom mehanizacijom i drugom opremom:

 • vozni park: 3 rovokopača, kamion kiper, traktor sa prikolicom, 2 terenska i 4 putnička vozila, traktorska kopačica,
 • mašine za varenje PE cijevi: za prečnike do ø 200 mm i za prečnike od ø 200 do ø 500 mm,
 • agregat, muljne pumpe, pomoćna oprema za rad na terenu,
 • uređaj za geodetska snimanja Leica T-407,
 • potpuna opremljenost računarskom opremom i dr.

Sa postojećim mašinama, opremom i stručnim kadrom, preduzeće je sposobno da izvodi najsloženije radove iz oblasti vodovoda i kanalizacije.