O nama

Profil Firme

Opština Srbac je 1975. god. osnovala Osnovno Javno Komunalno Preduzeće ,,Rad” Srbac.

Odlukom Supštine Opštine 2001. god., a u okviru procesa statusnih promjena privatizacije, ODJKP ,,Rad” Srbac je transformisano u tri nova predzeća:

– ODJKP ,,Vodovod i kanalizacija” Srbac,

– ODJKP ,,Komunalac” Srbac i

– ODJKP ,,Gradska toplana” Srbac.

Opština Srbac je 1975. god. osnovala Osnovno Javno Komunalno Preduzeće ,,Rad” Srbac. 2001. god. preduzeće se raščlanilo na tri samostalna komunalna preduzeća, od kojih je jedno ODJKP ,,Vodovod i kanalizacija”. Od jula 2007. god. preduzeće je registrovano i funkcioniše kao KP ,,Vodovod” AD Srbac.
KP ,,Vodovod” AD Srbac je preduzeće od posebnog društvenog interesa, koje se bavi proizvodnjom i distribucijom vode i odvodnjom otpadnih voda.
Posjedujemo licence za izradu tehničke dokumentacije,hidrotehnička i mašinska faza i izvođenje tih radova,kao i licencu za izvođenje geodetskih radova.

ORGANIZACIJA PREDUZEĆA
Najviši organi preduzeća su:

Skupština akcionara
Nadzorni odbor
Uprava – Direktor

Sektori:

  • Tehnički sektor
  • Komercijalno-finansijski sektor
  • Opšte-pravni sektor