U okviru Projekta opštinskog upravljanja životnom sredinom (MEG) izrađena je mobilna aplikacija eCitizen koja omogućava lakšu komunikaciju između građana i lokalnih vlasti.

Primarna svrha eCitizen mobilne aplikacije jeste omogućavanje jednostavne i transparentne komunikacije građana i lokalne uprave. Aplikacija građanima omogućava slanje žalbe ili upita lokalnoj upravi u svega 5 klikova nakon čega dobiju odgovor uprave u roku od 48 sati. Pored toga, eCitizen mobilna aplikacija ima za cilj i obavještavanje javnosti u nepredviđenim i vanrednim situacijama, poput prekida usluga i servisnih informacija.

Mobilna aplikacija je prilagođena za Android i IOS, te se može preuzeti putem stranica Google Play i App Store.

Ovo softversko rješenje je dostupno i kao onlajn platforma na adresi www.ecitizen.ba a može joj se pristupiti i preko zvanične stranice. Na platformu se može prijaviti kao anonimni ili registrovani korisnik.

Putem eCitizena aktivni su i moduli za komunikaciju građana sa izabranim predstavnicima lokalne vlasti, modul za javne rasprave, modul za pripremu sjednica skupštine i slično.

Zamjenik načelnika opštine Srbac, Vladimir Gužvić, rekao je da je Opština Srbac, kao učesnik MEG projekta, dobila mogućnost da lokalnu upravu transparentnije izloži na javni prostor i digitalizuje dvosmjernu komunikaciju sa građanima.

“U formi anonimne prijave ili u formi registrovanog korisnika građani mogu koristiti ovaj servis, slati pritužbe, pristupiti materijalima sa skupštinskih zasjedanja i učestvovati na javnim raspravama koje će se voditi u okviru određenih opštinskih odjeljenja. Omogućeno je i postavljanje pitanja, za sada samo načelniku opštine a nakon provedenih obuka i izabranim odbornicima”, rekao je Gužvić.

On je pozvao građane da koriste mogućnosti koje pruža eCitizen jer će na brži i jednostavniji način moći stupiti u kontakt sa predstavnicima lokalne vlasti.

“Na ovaj način želimo da pokažemo da smo otvoreni za građane, da pravovremeno odgovaramo na njihove upite i rješavamo sve uočene probleme”, istakao je Gužvić.

MEG projekat finansiraju Vlada Švajcarske, Švedska i Vlada Republike Češke, te podržava Delegacija Evropske Unije u BiH, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH).

https://ecitizen.ba/srbac/home