Obavještavamo korisnike naših usluga da su za petak 15.maja planirani radovi na rekonstrukciji u glavnom šahtu u naselju Crnaja. Iz toga razloga,mještani naselja Crnaja, Nožičko i dio naselja Prijebljezi ostaće bez isporuke vode u periodu od 8 do 13 časova.
Zamoljamo naše korisnike za strpljenje i razumijevanje.