OBAVJEŠTENJE

KP “Vodovod” a.d. Srbac obavještava potrošače koji se snabdijevaju sa Izvorišta Kobaš da dana 26.10.2022.go ...