Kvalitet vode odnosi se na hemijske, fizičke, biološke i radiološke karakteristike vode. To je mjerilo stanja vode u odnosu na potrebe jedne ili više živih vrsta i/ili bilo koje ljudske potrebe ili svrhe.Najčešće se koristi pozivajući se na skup standarda na osnovu kojih se može ocjeniti usaglašenost, koja se uglavnom postiže prečišćavanjem vode. Najčešći standardi koji se koriste za procjenu kvaliteta vode odnose se na zdravlje ekosistema, bezbjednost ljudi i pitku vodu .

  • by